sanom sanom Author
Title: ตั้งเวลาส่ง E-mail ด้วย LetterMeLater
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
อีเมล์เป็นเครื่องมือสื่อสารขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดบนโลกออนไลน์  มีโอกาสไปผ่านไปเจอบริการที่ช่วยเสริมคุณภาพของอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...

อีเมล์เป็นเครื่องมือสื่อสารขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดบนโลกออนไลน์  มีโอกาสไปผ่านไปเจอบริการที่ช่วยเสริมคุณภาพของอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  นั่นก็บริการส่งอีเมล์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพราะฉะนั้นเวลาสำคัญ ๆ ที่ไม่ควรจะพลาดส่งอีเมล์  ก็จะไม่ได้พลาดอีกต่อไป  หากใช้บริการของเวบไซต LetterMeLater

ตั้งเวลาส่งจดหมาย

 

โดย LeterMeLetter มีความสามารถดังนี้

 

แนบไฟล์ได้
ส่งอีเมลภายหลังจากโปรแกรมอีเมลของเราเอง

สร้างอีเมล์ HTML! ใช้เนื้อหาที่อุดมไปด้วยเพื่อเพิ่มรูปแบบและโครงสร้าง
อีเมลที่ถูกตอบกลับมา จะกลับไปอยู่ใน กล่องจดหมายจาก account ที่เราส่ง
นำเข้าที่ติดต่อของคุณและสร้างกลุ่มรายชื่อผู้รับจดหมาย
ส่งอีเมลที่มีสำเนาคาร์บอน (ซีซี) และสำเนาลับถึง (Bcc) ได้
จัดการอีเมลและแก้ไขได้ก่อนที่พวกเขาได้รับส่งในกรณีที่จำเป็น
เวลาของวันในการส่งที่ระบุไว้ในเวลาท้องถิ่น
ไม่มีโฆษณาแนบไปกับจดหมาย
สามารถตั้งเวลาส่งซ้ำได้

 

จากคุณสมบัติดังกล่าว พอสรุปได้ว่า  LetterMeLater ช่วยตั้งเวลาในการส่งอีเมล์ให้กับเรา  จาก account ของ อีเมล์ที่เรามีอยู่  โดยมีฟังก์ชั่นคล้ายการทำงานของอีเมล์ทั่ว ๆ ไป  ซึ่งเราสามารถเพิ่ม account ในการส่งได้ไม่จำกัด  แต่ต้อง ยืนยัน E-mail address นั้นก่อน ไม่ลองไม่รู้  ทดลองไปใช้บริการแบบนี้กันได้ที่ LetterMeLater.com ค่ะ   อ้อ ถ้าอยากให้อีเมล์ address บอกความเป็นตัวตนมากขึ้น อย่าลืมใช้บริการแนบลายเซ็นในอีเมล์ไปด้วยนะคะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top