sanom sanom Author
Title: การใส่ Password ให้กับเอกสาร Word
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
 หากคุณต้องการป้องกันเอกสารที่สร้างใน โปรแกรม Microsoft word คุณสามารถใส่รหัสผ่านให้กับเอกสาร นั้นๆ ได้ แบบง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั...
การใส่ Password ให้กับเอกสาร Word
การใส่ Password ให้กับเอกสาร Word

 หากคุณต้องการป้องกันเอกสารที่สร้างใน โปรแกรม Microsoft word คุณสามารถใส่รหัสผ่านให้กับเอกสาร นั้นๆ ได้ แบบง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: ค้นหา url จากไฟล์ที่อัพโหลดไปยัง Drive ใน AppSheet
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
เป็นสคริปต์สำหรับ Google Apps Script ที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ใน Google Drive จากชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่ระบุใน Google Sheets แล้วบันทึก URL ขอ...
ค้นหา url จากไฟล์ที่อัพโหลดไปยัง Drive ใน AppSheet
ค้นหา url จากไฟล์ที่อัพโหลดไปยัง Drive ใน AppSheet

เป็นสคริปต์สำหรับ Google Apps Script ที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ใน Google Drive จากชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่ระบุใน Google Sheets แล้วบันทึก URL ขอ...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: คำสั่ง Match ใน GoogleSheet
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  คำสั่ง MATCH ใน Google Sheets เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งของค่าในช่วงข้อมูล (เช่น ในแถวหรือคอลัมน์) และคืนค่าตำแหน่งนั้นเป็นตัวเ...
คำสั่ง Match ใน GoogleSheet
คำสั่ง Match ใน GoogleSheet

  คำสั่ง MATCH ใน Google Sheets เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งของค่าในช่วงข้อมูล (เช่น ในแถวหรือคอลัมน์) และคืนค่าตำแหน่งนั้นเป็นตัวเ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top