sanom sanom Author
Title: ฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษ
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
    ทดลองให้เด็กๆใช้คัดลายมือ   เพราะว่าโปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นให้รู้ว่าการลากเส้นในภาษาอังกฤษเริ่มต้นตรงจุดไหน ไปสิ้นสุดที่ไหน   ดังนั้นฝึกลา...
ฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษ
ฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษ

    ทดลองให้เด็กๆใช้คัดลายมือ   เพราะว่าโปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นให้รู้ว่าการลากเส้นในภาษาอังกฤษเริ่มต้นตรงจุดไหน ไปสิ้นสุดที่ไหน   ดังนั้นฝึกลา...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top