sanom sanom Author
Title: คำสั่ง Match ใน GoogleSheet
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  คำสั่ง MATCH ใน Google Sheets เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งของค่าในช่วงข้อมูล (เช่น ในแถวหรือคอลัมน์) และคืนค่าตำแหน่งนั้นเป็นตัวเ...
คำสั่ง Match ใน GoogleSheet
คำสั่ง Match ใน GoogleSheet

  คำสั่ง MATCH ใน Google Sheets เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งของค่าในช่วงข้อมูล (เช่น ในแถวหรือคอลัมน์) และคืนค่าตำแหน่งนั้นเป็นตัวเ...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: ค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในList ใน Appsheet
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
   ในการค้นหานักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียน  ใน application ที่สร้างจาก appsheet  โดยมีฐานข้อมูลแรกเป็นตาราง student   ข้อมูลนักเรียน   ฐานข้อม...
ค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในList ใน Appsheet
ค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในList ใน Appsheet

   ในการค้นหานักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียน  ใน application ที่สร้างจาก appsheet  โดยมีฐานข้อมูลแรกเป็นตาราง student   ข้อมูลนักเรียน   ฐานข้อม...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top