sanom sanom Author
Title: ฟังก์ชั่น Excel ใช้ตัดข้อความที่ใช้บ่อย
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
สูตรตัดเอาข้อความเฉพาะในวงเล็บ      =MID(A2,FIND("(",A2)+1,LEN(A2)-FIND("(",A2)-1)  สูตรตัดข้อความบางตัว    สูตร =MID(A...
ฟังก์ชั่น Excel ใช้ตัดข้อความที่ใช้บ่อย
ฟังก์ชั่น Excel ใช้ตัดข้อความที่ใช้บ่อย

สูตรตัดเอาข้อความเฉพาะในวงเล็บ      =MID(A2,FIND("(",A2)+1,LEN(A2)-FIND("(",A2)-1)  สูตรตัดข้อความบางตัว    สูตร =MID(A...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: คัดลอกข้อมูลแถวคี่ หรือแถวคู่ใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
 มีความจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลใน Excel    โดยต้องคัดลอกเฉพาะข้อมูลบางแถว โดยคัดลอกเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัด   ค้นหาวิธีการได้  โดยใช้สูตร  จึงน...
คัดลอกข้อมูลแถวคี่ หรือแถวคู่ใน Excel
คัดลอกข้อมูลแถวคี่ หรือแถวคู่ใน Excel

 มีความจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลใน Excel    โดยต้องคัดลอกเฉพาะข้อมูลบางแถว โดยคัดลอกเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัด   ค้นหาวิธีการได้  โดยใช้สูตร  จึงน...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: แก้ปัญหาภาษาไทยใน Schoolhouse Test
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
ไปหาดาวน์โหลดโปรแกรม Schoolhouse Test มาใช้งานได้สักพัก  แต่รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  เพราะมันแสดงผลเพี้ยน  ก็...
แก้ปัญหาภาษาไทยใน Schoolhouse Test
แก้ปัญหาภาษาไทยใน Schoolhouse Test

ไปหาดาวน์โหลดโปรแกรม Schoolhouse Test มาใช้งานได้สักพัก  แต่รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  เพราะมันแสดงผลเพี้ยน  ก็...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top