sanom sanom Author
Title: การจัดรูปแบบเซลล์ใน Custom ให้มีสีใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  หากต้องการจัดรูปแบบตัวเลขให้มีสีหรือเงื่อนไข คุณสามารถใช้ custom format และใส่โค้ดสีหรือเงื่อนไขได้   วิธีการคือ เลือกเซลล์ที่ต้องการจัดร...
การจัดรูปแบบเซลล์ใน Custom ให้มีสีใน Excel
การจัดรูปแบบเซลล์ใน Custom ให้มีสีใน Excel

  หากต้องการจัดรูปแบบตัวเลขให้มีสีหรือเงื่อนไข คุณสามารถใช้ custom format และใส่โค้ดสีหรือเงื่อนไขได้   วิธีการคือ เลือกเซลล์ที่ต้องการจัดร...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: การใส่เลข 0 หน้าตัวเลขใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
วิธีหนึ่งในการเติมเลข 0 หน้าตัวเลขใน excel คือ การเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้เป็น custom ใน excel ซึ่งก็คือการกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ไม่มีให้เลือ...
การใส่เลข 0 หน้าตัวเลขใน Excel
การใส่เลข 0 หน้าตัวเลขใน Excel

วิธีหนึ่งในการเติมเลข 0 หน้าตัวเลขใน excel คือ การเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้เป็น custom ใน excel ซึ่งก็คือการกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ไม่มีให้เลือ...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: ฟังก์ชั่น Select ใน AppSheet
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
                                                        ฟังก์ชั่น SELECT   ฟังก์ชั่น SELECT ใน AppSheet เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับกรองข้อมูล...
ฟังก์ชั่น Select ใน AppSheet
ฟังก์ชั่น Select ใน AppSheet

                                                        ฟังก์ชั่น SELECT   ฟังก์ชั่น SELECT ใน AppSheet เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับกรองข้อมูล...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: การใช้ Flash Fill ใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
                                                            การใช้ Flash Fill ใน Excel     Flash Fill ใน Excel เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสา...
การใช้ Flash Fill ใน Excel
การใช้ Flash Fill ใน Excel

                                                            การใช้ Flash Fill ใน Excel     Flash Fill ใน Excel เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสา...

อ่านเพิ่มเติม »

sanom sanom Author
Title: การใช้คำสั่ง TextSplit ใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  สูตร TEXTSPLIT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์หรือแถวตามตัวคั่นที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแย...
การใช้คำสั่ง TextSplit ใน Excel
การใช้คำสั่ง TextSplit ใน Excel

  สูตร TEXTSPLIT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์หรือแถวตามตัวคั่นที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแย...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top