sanom sanom Author
Title: แปลงไฟล์จาก Scratch เป็นแฟลช swf
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
โปรแกรม Scratch  ถูกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  เพราะเป็นโปรแกรมฝึกเขียนเกมส์อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กแก้ปัญหาไปในตัว ไม่...
แปลงไฟล์จาก Scratch เป็นแฟลช swf
แปลงไฟล์จาก Scratch เป็นแฟลช swf

โปรแกรม Scratch  ถูกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  เพราะเป็นโปรแกรมฝึกเขียนเกมส์อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กแก้ปัญหาไปในตัว ไม่...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top