sanom sanom Author
Title: การย่อหรือขยาย ขนาดรูปภาพแบบง่าย ๆ ด้วยฟรีแวร์ Photoscape
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  การย่อหรือขยายขนาดรูปภาพแบบง่าย ๆ โดยฟรีแวร์ Photoscape มีขั้นตอนดังต่อไปนี้                                                 รูปที่ ...

 

การย่อหรือขยายขนาดรูปภาพแบบง่าย ๆ โดยฟรีแวร์ Photoscape มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การย่อหรือขยายรูปภาพ

                                                รูปที่ 1 หน้าต่างโปรแกรม Photoscape

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมา คลิีกที่เมนู แก้ไขภาพ ดังรูปที่ 1

photoscape

                                               รูปที่ 2 เพิ่มรูปภาพในหน้าต่าง Photoscape

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มรูปที่ต้องการย่อหรือขยายขนาด  โดยการมาวางตรงกลางหน้าต่างของโปรแกรม

การใช้งาน photoscape

                                    รูปที่ 3 คลิ๊กเมนู ย่อ/ขยายเพื่อทำการย่อหรือขยายภาพ

ขั้นตอนที่ 3  เริ่มทำการย่อหรือขยาย ขนาดภาพ   โดยคลิีกที่เมนู ย่อ/ขยาย

การย่อหรือขยายรุปภาพ

                                 รูปที่ 4  ปรับอัตราความกว้้าง ความยาว หรือ เลือกปรับตามอัตราส่วน

ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง  ให้เรากำหนดค่า ความกว้าง หรือความยาว ที่ต้องการเปลี่ยน   หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยน โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ้นต์  ที่คำสั่ง อัตราส่วนเลยก็ได้  เมื่อกำหนดค่าได้แลัวให้คลิ๊กตกลง

การย่อรุปภาพโดย photoscape

                                               รูปที่ 5  สถานะของขนาดรูปภาพลดลง

จากรูปที่ 5  ดิฉันย่อขนาดรูปภาพ  โดยจะสังเกตได้ว่า ขนาดของภาพลดลง  หาก เป็นที่พอใจแล้ว

resize image

                                     รุปที่ 6 บันทึกภาพที่ได้จากการย่อ /ขยายไว้ใช้งาน

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การบันทึก โดยคลิ๊กเมนูบันทึก เพื่อเลือกเก็บภาพที่่ผ่านการย่อ /หรือขยาย เพื่อเก็บไว้ใช้งานค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top