sanom sanom Author
Title: แต่งรูปด้วยการใส่กรอบ เก๋ ๆ ใน Photoscape
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
ไม่ใช่ประเภทหัวศิลปะเท่าใดนัก  หากต้องแต่งรูป  ก็จะเลือกเอาวิธีการง่าย ๆ ไม่ว่าจะใส่ข้อความหรือ ปรับแต่งสี แสงเงา  โปรแกรมโปรดที่ดิฉันเลือก ...

ไม่ใช่ประเภทหัวศิลปะเท่าใดนัก  หากต้องแต่งรูป  ก็จะเลือกเอาวิธีการง่าย ๆ ไม่ว่าจะใส่ข้อความหรือ ปรับแต่งสี แสงเงา  โปรแกรมโปรดที่ดิฉันเลือก  หนีไม่พ้นฟรีแวร์ Photoscape  ค่ะ

แต่งรูปด้วย Photoscape

                               รุปที่ 1 รูปที่ผ่านการใส่กรอบด้วยโปรแกรม Photoscape

วันนี้จึงขอแชร์วิธีการแต่งรูปแบบง่าย ๆให้ดูแปลกตาด้วยวิธีการแต่ง Frame ให้กับรุปภาพด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape

image

                         รูปที่ 2 เมนูการแก้ไขภาพใน Photoscape

1. เปิดหน้าต่างโปรแกรม Photoscape ไปที่แก้ไขรูปภาพ

แต่งรูปด้วย Photoscape

                  รูปที่ 3 การเลือกรุปภาพมาปรับแต่งในหน้าต่างโปรแกรม Photoscape

2. เลือกแหล่งเก็บรุปภาพที่ต้องการนำมาแต่งกรอบ  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่รูปภาพนั้น ๆ รูปที่ต้องการแต่ง จะถุกนำมาที่บริเวณกึ่งกลางของโปรแกรม เพื่อเริ่มต้นทำงาน

image

3. โปรแกรม Photoscape มีกรอบรูปเก๋ ๆ ที่เป็น Template ให้เลือกใช้งานที่เมนูด้านล่างของโปรแกรม ให้คลิีกเพื่อเลือกสำหรับการปรับแต่งได้ตามความชอบ

แต่งรูปด้วย Photoscape

                     รูปที่ 4 เมนูการใส่กรอบให้รุปภาพใน Photoscape

และอีกหนึ่งวิธีในการเลือกเพิ่มกรอบรูป  คือเมนู กรอบรูป  ซึ่งเมนูนี้ เราต้องปรับแต่งเส้นขอบให้เป็นกรอบรูปภาพด้วยตนเอง  เราสามารถปรับแต่งสี ความหนา หรือเส้นโค้ง ได้ตามชอบ

image

                           รูปที่ 5  บันทึกรวมวัตถุและรูปภาพก่อนบันทึกชิ้นงาน

4. หลังการเพิ่มกรอบให้กับรุปภาพของคุณแล้วอย่าลืมคลิ๊กรวมภาพและวัตถุเข้าด้วยกัน ก่อนการบันทึกชิ้นงานด้วยค่ะ

แต่งรูปด้วย Photoscape

                  รุปที่ 6 การบันทึกชิ้นงานที่ผ่านการใส่กรอบด้วย Photoscape

5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกงานที่ได้ 

   บันทึก : บันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต้นฉบับของรุปภาพ

   บันทึกในโฟลเดอร์ : สามารถกำหนดโฟลเดอร์เก็บชิ้นงานแหล่งใหม่ได้

   บันทึกเป็น : ให้บันทึกโดยกำหนดชื่อ หรือโฟลเดอร์ใหม่

เลือกบันทึกไฟล์รูปภาพที่ปรับแต่งเสร็จแล้วตามต้องการ

แค่นี้ก็ได้รูปภาพที่ผ่านการแต่งด้วยวิธีการง่าย ๆแต่ใช้งานได้จริง เรียบร้อยค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top