sanom sanom Author
Title: แก้ปัญหาไม่สามารถใช้คำสั่งCopy และ Paste ในwindows 7
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
เด็กน้อยข้างบ้าน  นำโน๊ตบุ๊คมาถามปัญหาคาใจ  ปัญหาที่ว่าคือ ไม่สามารถใช้คำสั่ง คัดลอก ( Copy) และ วาง ( Paste) ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Wi...

เด็กน้อยข้างบ้าน  นำโน๊ตบุ๊คมาถามปัญหาคาใจ  ปัญหาที่ว่าคือ ไม่สามารถใช้คำสั่ง คัดลอก ( Copy) และ วาง ( Paste) ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้  แถมไม่ได้นำมาเครื่องเดียวเสียด้วยซิ   เค้านำทั้ง สามเครื่อง พอเดาได้ว่า อาจเกิดจากปัญหาไวรัส spyware,malware เป็นแน่  หลังทดลองคลิ๊กดู ปรากฏว่าสามารถคลิ๊กขวาใช้คำสั่งอื่น ๆ ได้ ยกเว้น ไม่สามารถ Paste หากจะคัดลอกและวาง ต้องใช้วิธีการลากไฟล์แล้ววางจึงจะสามารถใช้งานได้  ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ใน Windows 7

วิธีแก้ปัญหาไม่สามารถใขช้คำสั่ง Copy และ Paste วิธีแรกที่ทำ และใช้ได้ผล คือ ดิฉันใช้วิธี system restore ซึ่ง หากมีการสำรองข้อมูลไว้ ก็สามารถให้ระบบย้อนกลับไปคืนค่า ณ จุดที่ต้องการได้  โน๊ตบุ๊คสองตัวแรก ใช้วิธีการ system restore ได้ผล  แต่ทว่า อีกเครื่องที่เหลือไม่ได้ทำการ backup ข้อมูลไว้  จึงทำการติตดั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและเริ่มสแกน  แต่ก็ไม่ปรากฏผลแต่อย่างใด  ผ่านไปเจอคำคำตอบใน Forum ฝรั่งแห่งหนึ่ง ให้ทดลองแสกนเครื่องด้วยโปรแกรมจำพวก Antispyware จึงได้ทดลองใช้

ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ใน Windows 7

โปรแกรม Superantispyware ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการกำจัด Spyware ในเครื่องคอมพิวเตอร์  หลังการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ เจอกับ Spyware 3 ตัว ครั้น Restart คอมพิวเตอร์ผลปรากฏว่า สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้เรียบร้อย  เพื่อนท่านใดเจอปัญหาเช่นเดียวกัน ทดลองใช้วิธีดังกล่าวแก้ไขปัญหากันดูนะคะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top