sanom sanom Author
Title: การ share ไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ของ 4shared บน blogger
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
พึ่งรู้ว่าเวบไซต์ให้บริการฝากไฟล์อย่าง 4shared มีบริการให้เรานำไฟล์มาแชร์บนเวบบล็อกได้ด้วย   โดยมีวิธีการแชร์จากกาฝังรหัสใน เวบบล็อกนั่นเอ...

เวบฝากไฟล์ 4sharedพึ่งรู้ว่าเวบไซต์ให้บริการฝากไฟล์อย่าง 4shared มีบริการให้เรานำไฟล์มาแชร์บนเวบบล็อกได้ด้วย   โดยมีวิธีการแชร์จากกาฝังรหัสใน เวบบล็อกนั่นเอง   หลังจากได้เรียนรู้จึงได้ทราบวิธีการแชร์ไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ในเวบฝากและแชร์ไฟล์ 4shared ดังนี้

การแชร์ไฟล์ผ่านเวบไซต์

การแชร์ไฟล์ในทั้งโฟลเดอร์ในเวบ 4shared สามารถแชร์ได้ 2 แบบ แบบแรก คือการนำมาแชร์ผ่านบทความในเวบบล็อก โดยการแทรกการฝังรหัส (embed code ) โดยแทรกในรูปแบบส่วนของโฟลเดอร์แบบฝัง โดยรหัสที่ได้มาเป็นรูปแบบ iframe

แทรกรหัสฝัง iframe ใน เวบบล็อก

 

การเพิ่มรหัสดังกล่าวใน blogger  โดย Login เข้าแดชบอร์ด >เขียนบทความ>html >เพิ่ม รหัสฝังแบบ iframe ในบทความนั้น ๆ  หลังจากบันทึกบทความลองดูการแสดงผลค่ะ เราสามารถปรับแต่งขนาดการแสดงผลโดยเปลี่ยนค่า width (ความกว้าง ) และ height (ความสูง)

 

แทรกเวบ 4shared ใน blogger

 

 

และแบบที่ 2 คือแทรกการฝังรหัสเป็นแบบ วิตเก็จ คือวางในส่วนของเวบบล็อก โดย Login เข้า แดชบอร์ด >รูปแบบ >เพิ่ม Gadget > html/จาวาสคริปต์  เพิ่มรหัสฝังแบบ วิตเก็จ  หลังการบันทึกผล  ลองดูการแสดงผลในเวบบล็อกค่ะ

วิตเก็จในการแต่งบล็อกของ 4shared

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top