sanom sanom Author
Title: เก็บสถิติผู้ชมและวิเคราะห์เวบไซต์ด้วย Google analytics
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  Google analytic เป็นบริการฟรี ๆ ดี ๆ ของ Google สำหรับเวบมาสเตอร์คล้าย ๆ กับ Google webmaster แต่แตกต่างตรงที่ Google analytic เป็นตั...

วิเคราะห์เวบด้วย Google analytic

 

Google analytic เป็นบริการฟรี ๆ ดี ๆ ของ Google สำหรับเวบมาสเตอร์คล้าย ๆ กับ แต่แตกต่างตรงที่ Google analytic เป็นตัวช่วยสำหรับเก็บสถิติผู้ชม แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเวบไซต์  หรือพัฒนา โครงการโฆษณาในเวบไซต์     สำหรับวิธีการใช้งาน Google analytic มีเพียง 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ

1. สมัครเข้าใช้บริการโดย Google account ต่อจากนั้นเพิ่มเวบของเราใน Google anayltic

 

การวิเคราะห์เวบไซต์ด้วย Google analytic

 

หลังการ Login เข้าใช้บริการ Google analytic  จะพบหน้าต่าง การใช้งานดังรูปด้านบน ให้คลิ๊กไปที่ >การจัดการ เพื่อเพิ่มบัญชีให้ Google analytic ติดตามข้อมูลของเวบไซต์ได้

 

การใช้งาน google analytic

2. หลังการสร้างบัญชีเร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างของ Code ติดตาของ Google analytic ให้ copy โด้ดดังกล่าวไปวางในเวบไซต์หรือเวบบล็อก โดย ให้วางโค้ดลงในหน้าเว็บทุกหน้าที่คุณต้องการติดตามโดยไว้ข้างหน้าแท็กปิด </head>วาง code google analytic ใน blogger

ขอยกตัวอย่างการวาง code ของ Google analytic ใน blogger โดยให้วางไว้ก่อน tag </head> ดังรูปด้านบน

วาง code google analytic ใน blogger

3.ติดตามความเคลื่อนไหวของสถิติในเวบบล็อก เพื่อนำไปใช้พัฒนาเวบไซต์ของตนต่อไป

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top