sanom sanom Author
Title: การแปลงไฟล์รูปภาพ JPG PNG BMP PCX TIFF เป็นเอกสาร PDF
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  เพราะครั้งก่อนได้เคยเขียน บทความในการแปลงเอกสาร PDF เป็นรูปภาพ ( Image)   มาแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนออีกวิธีการ เป็นวิธีการย้อนกลับ คือ การร...

 

เพราะครั้งก่อนได้เคยเขียนบทความในการแปลงเอกสาร PDF เป็นรูปภาพ ( Image)  มาแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนออีกวิธีการ เป็นวิธีการย้อนกลับ คือ การรุปภาพเป็นเอกสาร PDF ค่ะ โดยใช้โปรแกรมฟรีตัวใหม่ แต่ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกัน มีเครื่องมือปรับแต่งเอกสาร PDF ได้เช่นเดียวกัน  โปรแแกรมจัดการเอกสาร PDF ที่นำเสนอวันนี้ชื่อว่า โปรแกรม PDFill  PDF Tools  ค่ะ

โปรแกรมฟรีจัดการเอกสาร PDF

ขั้นตอนในการแปลงไฟล์รูปภาพ (Image) เป็นเอกสาร PDF มีขั้นตอนง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรม  PDFill PDF Tools   ดังนี้ค่ะ

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่โปรแกรม PDFill PDF Tools  เพื่อทำการเปิดโปรแกรมใช้งาน ดังภาพที่  1

 

แปลงไฟล์รุปภาพเป็น pdf

2 คลิ๊กที่เมนู Convert Images to PDF ดังรูปที่ 2 เพื่อทำการแปลงไฟล์รูปภาพ เป็น PDF

การใช้งานโปรแกรมแปลงไฟลืรูปภาพเป็นพีดีเอฟ

3. เลือกรูปภาพที่ต้องการจะแปลงเป็นเอกสาร PDF

ตั้งค่าการแปลงรุปภาพเป็น pdf

 

4. ตั้งค่าเอกสาร PDF ที่ต้องการ แล้วคลิ๊ก Save as เพื่อเริ่มทำการบันทึกรูปภาพเป็นเอกสาร PDF

การใช้งานฟรีแวร์แปลงรุปภาพเป็นเอกสาร pdf

5. หน้าต่างการบันทึก ( Save all the image as pdf) ปรากฏขึ้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร PDF ที่ได้จากการแปลงไฟล์  ตั้งชื่อเอกสาร PDF แล้วคลิ๊ก Save 

เรียบร้อยค่ะ แค่นี้ก็จะได้เอกสาร PDF จากไฟล์รูปภาพทุกประเภท แล้วจ้า

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top