sanom sanom Author
Title: สร้างลายน้ำให้ภาพทั้งกลุ่มด้วย Photoscape
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
เพื่อนออนไลน์ท่านหนึ่งทิ้งปัญหาให้ดิฉันได้ขบคิด  คำถามมีอยู่ว่า อยากจะทำลายน้ำให้กับรูปภาพแบบง่าย ๆ และทำได้คราวละหลาย ๆ ภาพด้วย  ท่านเน้นว่...

เพื่อนออนไลน์ท่านหนึ่งทิ้งปัญหาให้ดิฉันได้ขบคิด  คำถามมีอยู่ว่า อยากจะทำลายน้ำให้กับรูปภาพแบบง่าย ๆ และทำได้คราวละหลาย ๆ ภาพด้วย  ท่านเน้นว่าขอแบบง่าย ๆ หากจะใช้โฟโต้ชอปไม่ไหวแน่  เลยถามว่าโปรแกรมแต่งรูปเคยใช้อะไรบ้าง  คำตอบคือ Photoscape เข้าทางหล่ะสิ ปัญหานี้ดิฉันตอบได้   เนื่องจาก Photoscape ก็สามารถใช้ทำลายน้ำให้กับรูปภาพได้เช่นเพียงแต่บางคนอาจจะไม่ทราบก็เป็นได้  นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการแก้ไขภาพได้ทั้งกลุ่ม  ดังนั้นวิธีในการสร้างภาพลายน้ำคราวละมาก ๆ แบบง่าย ๆ ดิฉันตอบได้ด้วยวิธีการใช้โปรแกรม ฟรีแวร์ อย่าง Photoscape ค่ะ

การสร้างลายน้ำให้รูปภาพคราวละมาก ๆ ด้วยโฟโต้สเคป                                   

                                     รูปที่ 1 ลากภาพที่ต้องการเพิ่มในการสร้างลายน้ำมาวางกึ่งกลางหน้าต่างโปรแกรม Photoscpae

กาารใช้งานโปรแกรม Photoscape ในการสร้างลายน้ำคราวละมาก ๆ มีวิธีการดังนี้ค่ะ

1.      เปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมา แล้วคลิ๊กไปที่เมนูแก้ไขรูปภาพทั้งกลุ่มค่ะ

2. เลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งโดยลากภาพที่ต้องการสร้างลายน้ำไปวางไว้ตรงกึ่งกลางของโปรแกรมดังรูป ที่ 1  สามารถเพิ่มภาพได้หลายรูปตามต้องการค่ะ

เพิ่มตัวอักษรเพื่อทำลายน้ำในโปรแกรมโฟโต้สเคป

                                                                 รูปที่ 2 เพิ่มข้อความให้รูปภาพเพื่อเป็นการสร้างลายน้ำ

3.  ต่อจากนั้นมาเพิ่มข้อความสำหรับทำลายน้ำให้กับรูปภาพ ที่เมนูเพิ่มวัตถุ และติ๊กที่เครื่องหมายถุกที่ตัวอักษร  จะปรากฏตัวอักษรบนภาพที่เราต้องการเพิ่ม ดังรูปที่ 2

เพิ่มข้อความเพื่อทำลายน้ำให้กับรูปภาพด้วยโฟโต้สเคป

                           รูปที่ 3 ปรับแต่งรูปร่างตัวอักษรและปรับแต่งความทึบของตัวอักษร

4. เพิ่มข้อความ เลือกแบบตัวอักษร สี และ ปรับแต่งความเข้มของตัวอักษร ให้เป็นลักษณะของลายน้ำ  ต่อจากนั้นเลือก ตัวอักษรที่สร้างวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในภาพ    การเพิ่มตัวอักษรนี้สามารถเพิ่มได้หลายข้อความ เป็นตัวอักษร 1 หรือตัวอักษร 2 และอื่น ๆ

บันทึกภาพต้นแบบเป็นค่าเริ่มต้นในการทำลายน้ำคราวละมาก ๆ

4. หลังจากปรับแต่ง การแแสดงผลและตำแหน่งได้เหมาะ สม  ให้ทำการบันทึกเป็นค่าต้นแบบ

ขั้นตอนการสร้างลายน้ำให้รูปภาพ

5.  ขั้นตอนถัดมาเริ่มมาแปลงภาพในกลุ่มทั้งหมด ให้มีลายน้ำเหมือนภาพต้นแบบ  เป็นต้นแบบ   ด้วยการคลิ๊ก แปลงทั้งหมด 

บันทึกการสร้างลายน้ำในโปรแกรม Photoscape

 

6. ขั้นตอนสุดท้าย บันทึกภาพทีผ่านการแปลงด้วยการตั้งค่า  การส่งออกของภาพที่ผ่านการแปลงเรียบร้อยแล้ว  ให้ตั้งค่ากับโฟลเดอร์ปลายทางให้ค้นเจอได้ง่าย  และกำหนดชื่อไฟล์ที่ผ่านการแปลง   ที่เมนุการกำหนดชื่อ  หลังปรับแต่งให้กับ Output เรียบร้อยคลิ๊กบันทึก

เท่านี้สามารถสร้างลายให้กับรูปภาพด้วยวิธีการง่าย ๆ แถมสร้างได้คราวละมาก ๆ แล้วหล่ะค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top