sanom sanom Author
Title: การใช้คำสั่ง TextSplit ใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  สูตร TEXTSPLIT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์หรือแถวตามตัวคั่นที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแย...

 

สูตร TEXTSPLIT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์หรือแถวตามตัวคั่นที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์หรือแถวได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้วิธีการแบ่งข้อความด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างมา

 

สูตรการใช้งาน TEXTSPLIT ใน Excel มีรูปแบบดังนี้:

 

=TEXTSPLIT(text,col_delimiter,[row_delimiter],[ignore_empty], [match_mode], [pad_with])

โดยที่:

  • text: เป็นข้อความที่ต้องการแยก
  • col_delimiter: เป็นตัวคั่นที่ใช้แยกข้อความเป็นคอลัมน์
  • row_delimiter: เป็นตัวคั่นที่ใช้แยกข้อความเป็นแถว
  • ignore_empty: เป็นการเลือกว่าจะไม่แสดงผลลัพธ์ที่เป็นช่องว่างหรือไม่ (TRUE/FALSE)
  • match_mode: เป็นการเลือกว่าจะให้การแยกข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ (0/1)
  • pad_with: เป็นการเลือกว่าจะเติมช่องว่างหรือไม่ (TRUE/FALSE)

 ตัวอย่างการใช้งาน Textsplitที่ 1

=TEXTSPLIT("apple,banana,orange",",")

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

apple
banana
orange

ตัวอย่างการใช้งาน Textsplit ที่ 2

=TEXTSPLIT(A2:A4," ")

ชื่อ - นามสกุลFirst NameLast Name
John DoeJohnDoe
Jane SmithJaneSmith
Jim BrownJimBrown


ตัวอย่างการใช้งานอื่น ๆ ดูได้ที่  

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top