sanom sanom Author
Title: สร้างรหัสผ่านให้ Word ,Excel และ Powerpoint
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
พึ่งจะทราบมาว่า  ไฟล์งานจำพวกไฟล์เอกสารที่สร้างจาก Microsoft office ไม่ว่าจะเป็น microsoft word,microsoft powerpoint,microsoft excel, ก็สามา...

พึ่งจะทราบมาว่า  ไฟล์งานจำพวกไฟล์เอกสารที่สร้างจาก Microsoft office ไม่ว่าจะเป็น microsoft word,microsoft powerpoint,microsoft excel, ก็สามารถสร้างรหัสผ่าน  เพื่อเป็นการตั้งค่าให้เป็นส่วนตัว   หากใครจะเปิดก็จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน   จึงจะสามารถเปิดใช้ไฟล์งานดังกล่าวได้   ซึ่งวิธีการตัั้งค่ารหัสผ่าน ไม่ยุ่งยาก  ไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรมตัวช่วยใด ๆ เพิ่มเติมเลย  

ตามมาดูขั้นตอนการสร้างรหัสผ่านให้ไฟล์เอกสารประเภท word,excel,powerpoint  เพื่อ หาวิธีป้องกันไฟล์เอกสารใน Microsoft word,excel,powerpoint กับเถอะค่ะ

 

ตั้งรหัสผ่านให้ word 2007

                                         รูปที่ 1  หน้าต่างหลักโปรแกรม Microsoft word

1. เปิดเอกสาร Microsoft word คลิีกที่ office button ดังรูปที่ 1 > บันทึกเป็น > เอกสาร word

 

ตั้งรหัสผ่านให้ word 2007

                                      รูปที่ 2  หน้าต่างเลือกบันทึกไฟล์เอกสาร

2. คลิ๊กเลือกเมนู เครื่องมือ > ตัวเลือกทั่วไป

เครื่องมือในการตั้งรหัสผ่านให้ word

                                          รุปที่ 3  หน้าต่างตัวเลือกเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

3 .กำหนดค่ารหัสผ่าน (password ) ให้กับเอกสาร word ขึ้นอยู่ว่าเราจะกำหนดรหัสผ่านในกรณีใด เช่น กำหนดรหัสผ่านในกรณีต้องการเปิดเอกสาร หรือ กำหนดรหัสผ่านในกรณีที่จะแก้ไข  เป็นต้น หลังจากกำหนด รหัสผ่านแล้วคลิ๊กตกลง

 

 

หน้าต่างยืนยันรหัสผ่าน

                             รูปที่ 4  หน้าต่างกำหนดการยืนยันรหัสผ่านให้เอกสาร word

4. หลังกำหนดรหัสผ่านและคลิ๊กตกลงจะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันรหัสผ่าน   ต่อจากนั้นเลือกบันทึก เอกสารดังกล่าว  แค่นี้เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตั้งรหัสผ่านให้กับเอกสาร Microsoft word 2007 แล้วค่ะ

กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน

                        รุปที่ 5  หน้าต่างแสดงสถานะการเปิดใช้งานเอกสารที่กำหนดรหัสผ่านแล้ว

 

ทดลองเปิดเอกสารดู  จะปรากฏหน้าต่างถามรหัสผ่านตามที่เราตั้งค่าไว้ทุก ๆ ครั้ง

ส่วนวิธีการตั้งรหัสผ่านให้กับเอกสารประเภท powerpoint และ excel ก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกับเอกสารที่สร้างจาก Microsoft word ค่ะ

ศึกษาวิธีการเพิ่มเติมจากวีดีโอ 

CREATE A PASSWORD FOR MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2007

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top