sanom sanom Author
Title: ตัดแบ่งรูปภาพ (Picture) แบบง่าย ๆ ด้วย Photoscape
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
นึกภาพจิีกซอว์ออกไหมคะ   การตัดแบ่ง รูปภาพ (picture) แบบจิีกซอว์สามารถทำได้  โดยฟรีแวร์ขนาดจิ๋ว Photoscape ค่ะ  วิธีการในการแบ่ง ภาพ(pictur...

นึกภาพจิีกซอว์ออกไหมคะ   การตัดแบ่ง รูปภาพ (picture)แบบจิีกซอว์สามารถทำได้  โดยฟรีแวร์ขนาดจิ๋ว Photoscape ค่ะ  วิธีการในการแบ่งภาพ(picture)ก็ไม่ยาก  มีวิธีการง่าย ๆ ตัดแบ่งเสร็จแล้ว นำเอาไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้ตามสะดวกค่ะ

trim meny

รุปที่ 1 แสดงหน้าต่างเมนูแบ่งภาพในโปรแกรม Photoscape

ตามมาดูขั้นตอนในการตัดแบ่งภาพ(picture)โดยใช้ฟรีแวร์ Photoscape กันเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมา คลิ๊กที่เมนูแบ่งภาพ ดังรูปที่ 1

trim picture  on photoscape

                           รุปที่ 2 หน้าต่างแบ่งภาพ

ขั้นตอนที่ 2 ในหน้าต่างแบ่งภาพ  จะปรากกฏเมนูให้เพิ่มรุปภาพที่ต้องการจะแบ่ง คลิ๊กที่เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกรุปภาพจากแหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพ(picture)เหล่านั้น เมื่อเลือกรูปภาพ(picture)ได้แล้ว คลิ๊ก open ในขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกเพิ่มรุปภาพ(picture)ได้หลายรูป

setup colum and row on photoscape

                   รูปที่ 3 แสดงการตั้งค่าปรับคอลัมภ์แถว และความกว้างยาวในเมนูแบ่งภาพ

ขั้นตอนที่ 4  ทำการปรับแต่งคอลัมภ์หรือแถว ความกว้างความยาวที่ต้องการจะตัดแบ่ง  ในหน้าต่างการแบ่งภาพจะแสดงหน้าจอเป็นเส้นประ  ให้เห็นการตัดแบ่งทำให้สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามชอบ

ขั้นตอนที่ 5 หลังปรับแต่งการแสดงผลตอนตัดแบ่งภาพ(picture)ได้แล้ว คลิีก แบ่ง

trim

                                  รุปที่ 4 ปรับค่า output ให้กับรูปภาพที่ถุกตัดแบ่ง

ขั้นตอนที่ 6 เป็นการตั้งค่าให้กับรุปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่ง

-   ปลายทาง   เราสามารถเลือกบันทึกรุปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่งได้ด้วยตนเอง โดยคลิ๊กปุ่ม บันทึกในโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง  แล้วกำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  หากไม่กำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  รุปภาพ(picture)ดังกล่าวจะเก็บไว้ที่  สร้างโฟลเดอร์ปลายทางภายในโฟลเดอร์ปลายทางปัจจุบัน  ที่ c:\user\……….

-  รุปแบบไฟล์รูปภาพ(picture)   โดยเราสามารถเปลี่ยนประเภทของไฟล์รุปภาพที่ผ่านการตัดแบ่ง 

-  คุณภาพของรูปภาพ(picture)ที่ผานการตัดแบ่ง  โดยเราสามารถเลื่อนปรับสไลด์บาร์  เพื่อปรับคุณภาพของรูปภาพ(picture)ที่ได้

หลังจากปรับแต่ง output ของรุปภาพ(picture)จนพอใจแล้ว คลิีก แบ่ง

     output on menu trim in photoscape

                              รุปที่ 5  ภาพสำเร็จที่ถูกตัดแบ่งโดยโปรแกรม Photoscape

ขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนสุดท้าย  รอสักครู่ โปรแกรมจะทำการตัดแบ่งภาพให้กับรอ จนกระทั่งขึ้นสถานะว่า การกระทำ finish เรีียบร้อย  ก็ให้เปิดไปดูไฟล์รุปภาพที่ผ่านการตัด ได้ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งเป็น output ในขั้นตอนที่ 6

เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการตัดแบ่งรูปภาพ(picture)แบบง่าย ๆ โดยฟรีแวร์น่าใช้ Photoscape

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top