sanom sanom Author
Title: การใช้งานตัดไฟล์ split pdf ด้วย pdfsam
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
pdfsam  เป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในการรวมไฟล์ pdf ตัดไฟล์ pdf,หมุน,บีบอัด,ฯลฯ  เป็นตัวช่วยในการจัดการเอกสาร pdf ได้เป็นอย่างดี   แต่วันนี้ดิฉันขอนำ...

pdfsam  เป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในการรวมไฟล์ pdf ตัดไฟล์ pdf,หมุน,บีบอัด,ฯลฯ  เป็นตัวช่วยในการจัดการเอกสาร pdf ได้เป็นอย่างดี   แต่วันนี้ดิฉันขอนำเสนอวิธีการตัดหรือแยกไฟล์ pdf ออกจากกัน   ซึ่งเอกสาร pdf ไม่สามารถ copy และจัดวางให้ได้ตรงเหมือนเอกสารตนฉบับเช่น จาก Microsoft office  เราจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วย  และตัวช่วยวันนี้ก็คือ pdfsam นั่นเองค่ะ

 

 

การตัดไฟล์ pdf เมื่อจำเป็นต้องตัดไฟล์ pdf ขั้นตอนแรกให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา  คลิ๊กเลือก split ดังรูป

 

image

 

 

ขั้นตอนที่ 2 โดยการเพิ่มไฟล์ที่ต้องการตัดด้วยการคลิีก add และเลือก browse ไฟล์ที่ต้องการตัดแล้วคลิ๊กเลือก open

 

image

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตัดค่าในการตัดไฟล์ pdf

 

split options เป็นการตัดค่าในการตัด

split in the single page =  ตัดเป็นเอกสารเดี่ยว ๆ แยกเป็นแต่ละหน้าแต่ละไฟล์

split even pages =  ตัดออกมาเฉพาะหน้าคี่

split  odd  pages = ตัดออกมาเฉพาะหน้าคู่

split  after these pages = ตัดหลังจากหน้าที่ระบุ

split in pages = ตัดเฉพาะ หน้าที่ระบุ

split in this size =  ตัดในขนาดที่ระบุ

split by bookmarks level  ตัดโดยระบุระดับของการ bookmarks

 

Destination folder

same as source =  จัดเก็บในโฟลเดอร์ต้นทางได้เลย

choose  a folder  = เลือกโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บด้วยตนเอง

 

Output options

output file name prefix  = ชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการจัดเก็บหลังการแยกไฟล์

 

ขั้นสุดท้ายคลิ๊ก Run ก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตัดไฟล์ด้วย pdfsam แล้วหล่ะค่ะ 

 image

สนใจ ดาวน์โหลด pdfsam   และ  ดาวน์โหลด Java

 

 

 

 

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top