sanom sanom Author
Title: ตั้งเวลาปลุกด้วยบริการจากเวบไซต์ออนไลน์
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
บ   ริการแปลก ๆ แบบนี้ก็มีด้วย ! บริการตั้งเวลาปลุกบนเวบไซต์ออนไลน์   มีประโยชน์สำหรับใครหลาย ๆ คนที่มักจะลืมเวลานัด หรือลืมเวลาสำคัญ เว...

ตั้งเวลาปลุกด้วยเวบไซต์

 

ริการแปลก ๆ แบบนี้ก็มีด้วย ! บริการตั้งเวลาปลุกบนเวบไซต์ออนไลน์   มีประโยชน์สำหรับใครหลาย ๆ คนที่มักจะลืมเวลานัด หรือลืมเวลาสำคัญ เวลาใด เวลาหนึ่ง เอาไว้เตือนความจำ หรือเอาไว้ปลุกให้ตื่น  เวบไซต์แห่งนี้บริการฟรี จากเวบไซต์โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมสำหรับติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น แค่เข้าไปตั้งเวลาปลุก  ทิ้งไว้  พอถึงเวลาที่เราตั้งไว้  ก็จะมีเสียงปลุกขึ้นมา  คล้ายนาฬิกาตั้งโต๊ะเลยค่ะ   บริการแปลก ๆ แบบนี้มีให้ทดลองใช้ที่ Alarm - OnlineClock.net

 

ตั้งเวลาปลุก

 

 

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top