sanom sanom Author
Title: บันทึกเสียงใน smartphone แบบลดเสียงรบกวน
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
มีปัญหาในการบันทึกเสียงผ่าน pc เพราะมีเสียงซ่าๆ รบกวน ทำให้ทุกครั้งทีบันทึกวีดีโอ ไม่บันทึกเสียงไปด้วย   พอมีเวลาก็ได้มานั่งศึกษาวิธีการตัดเ...

มีปัญหาในการบันทึกเสียงผ่าน pc เพราะมีเสียงซ่าๆ รบกวน ทำให้ทุกครั้งทีบันทึกวีดีโอ ไม่บันทึกเสียงไปด้วย   พอมีเวลาก็ได้มานั่งศึกษาวิธีการตัดเสียงดังกล่าว แต่เริ่มต้นด้วยการบันทึกผ่านมือถือ  เพราะมันอาจช่วยในกรณีที่ใช้บันทึกการประชุม  หรือบันทึกการเรียนในห้องเรียนได้   เพราะนิสัยส่วนตัวขี้ลืม หากบันทึกไว้ก็คงดี   วิธีลดเสียงรบกวนในการบันทึกเสียงที่ดิฉันทดลองใช้และเห็นได้ผล นำมาเล่าต่อ ก็คือการใช้ app ใน android ที่มีชื่อว่า ClearRecord

บันทึกเสียงใน smartphone แบบคมชัด

App ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีใน smartphone ระบบปฏิบัติการ Android นี้ช่วยให้การบันทึกเสียงชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากภายนอก

app บันทึกเสียงลดเสียงรบกวน

เร่ิมต้นบันทึกเสียงด้วยการแตะที่รูปไมโครโฟน  หากต้องการตั้งค่าการบันทึกเสียง ให้แตะที่ปุ่ม setting Screenshot_2014-10-31-15-57-14   ที่มุมด้านล่างทางซ้ายมือ

app บันทึกเสียงใน smartphone

และถ้าต้องการเสียงที่คมชัดไพเราะมากขึ้นก็อาจเปลี่ยนจาก Speech Mode (16KHz) มาเป็น Music Mode (44.1KHz)  ดาวน์โหลด app นี้ได้ที่ Playstore

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top