sanom sanom Author
Title: สารบัญไม่สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ใน FlipAlbum
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
  ต่ออีกนิดสำหรับปัญหาการใช้งาน FlipAlbum โปรแกรมสำหรับสร้างอีบุ๊ค  ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการศึกษาที่ ครูอาจารย์หลายคนนิยมใช้สอนและสร้างสื่...

แก้ font ไทยใน flipalbum

 

ต่ออีกนิดสำหรับปัญหาการใช้งาน FlipAlbum โปรแกรมสำหรับสร้างอีบุ๊ค  ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการศึกษาที่ ครูอาจารย์หลายคนนิยมใช้สอนและสร้างสื่อการศึกษา   ปัญหาที่่ว่าคือ ในหน้าสารบัญ  พอจะพิมพ์เป็นภาษาไทย กลับกลายเป็นภาษาต่างด้าว ขะยึกาขะยืออ่านไม่ออกซะอย่างงั้น  วิธีแก้ปัญหาไม่ยากค่ะ  ง่ายๆ ดังนี้

แก้ไขภาษาไทยในสารบัญของ flipalbum

 

1. คลิ๊กขวาที่ข้อความที่ต้องการแก้ไขในโปรแกรม FlipAlbum  เลือก Customize Contents

เปลี่ยน fonts ใน flipalbum

 

2. คล๊ิก Modify…

เปลี่ยน fonts ในโปรแกรมอีบุ๊ค flipalbum

 

3. เลือกเปลี่ยน font เป็น AnsanaUPC เพราะเป็น font ไทยค่ะ ต่อจากนั้นคลิ๊ก ok

เปลี่ยน fonts ใน flipalbum

 

4. คลิ๊ก ok

แก้ไข หน้าสารบัญเป็นภาษาไทย flipalbum

 

 

5. เรียบร้อยแล้วค่ะ fonts ไทยกลับมาใช้งานได้ในสารบัญสำหรับ FlipAlbum เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top