sanom sanom Author
Title: เมื่อต้องต่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC หรือ Notebook ออกไปยัง จอ TV
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
เคยไปเยี่ยมชมทีทำงานบางแห่ง เค้าใช้วีธี นำเสนองานผ่าน powerpoint  ต่อจอจากโน๊คบุ๊คผ่านมายัง Tv เห็นแล้วเกิดไอเดีย  อยากต่อกะเค้าบ้าง  เอาไว้...

เคยไปเยี่ยมชมทีทำงานบางแห่ง เค้าใช้วีธี นำเสนองานผ่าน powerpoint  ต่อจอจากโน๊คบุ๊คผ่านมายัง Tv เห็นแล้วเกิดไอเดีย  อยากต่อกะเค้าบ้าง  เอาไว้เปิดการ์ตูนดุกับหลาน ๆ หากจอใหญ่ ๆ คงได้ดูกันอย่างทั่วถึง  เดินเข้าร้านคอมพิวเตอร์  บอกร้านว่าอยากได้ สายต่อ Tv เข้ากับโน๊คบุ๊ค  จ่ายเงินไป 800 บาท ครั้นกลับมาบ้าน  นึกขำตนเอง เพราะหาที่เสียบ กับจากโน๊คบุ๊คไปยัง Tv ไม่ได้  เป็นเหตุให้ต้องค้นหาความรู้   ก่อนเดินทางไปซื้ออุปกรณ์อีกครั้ง  แล้วเก็บมาแชร์ร่วมกับเพื่อน ๆ บนเวบบล็อกค่ะ

พอร์ตทีวีในเครืองคอมพิวเตอร์

                               รูปที่ 1ประเภท พอร์ตคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Tv OUT

1.ก่อนการไปซื้ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ออก Tv ต้องสังเกตพอร์ต ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  pc หรือโน๊ตบุ๊คของเราก่อนค่ะ ว่ามันเป็น port ชนิดใด  หากเป็นเครื่อง pc ก็ดูด้านหลังของเครื่อง หากเป็นโน๊คบุ๊ค อาจจะอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของเครื่องค่ะ   จะได้ไปบอกร้านแล้วซื้อสายสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับ พอร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน

เครื่องแปลงสัญญาณเครื่องคอมไปยังทีวี               รุปที่ 2  กล่องตัวต่อภาพจากคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คออก Tv  ใช้กรณีที่ไม่มีพอร์ต TV out

กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ม๊ พอร์ต Tv  out จำเป็นต้องซื้อเครื่องแปลงสัญญาณค่ะ ราคาพันต้น ๆ

2. สายสัญญาณเสียง ต่อคอมเข้าเครื่องเสียงหรือทีวี Stereo to RCA หากไม่ใช่ พอร์ตแบบ HDMI จำเป็นต้องซื้อ สายสัญญาณเสียงด้วยค่ะ เนื่องจากพอร์ตนี้ จะมีความเป็น multimedia  เพราะพอร์ตนี้ สามารถส่งข้อมูล ได้ทั้งภาพและเสียงระบบรอบทิศทาง และยังเป็นระบบดิจิทัล แต่พอรตอื่น ๆ ไม่ใช่

สายสัญญาณเสียง ต่อคอมเข้าเครื่องเสียงหรือทีวี Stereo to RCA ยาว 3 เมตร - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

                         รูปที่ 3 สายสัญญาณเสียง ต่อคอมเข้าเครื่องเสียงหรือทีวี Stereo to RCA

3. สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโนีตบุ๊คเข้ากับ Tv มีวิธีการดังนี้คือ

  • ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ ปิดคอมพิวเตอร์ และจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมกับจอภาพของ Tv

  • เชื่อมต่อสายวิดีโอที่ถูกต้องจากช่องสัญญาณขาออกของคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์

  • เปิดโทรทัศน์ของคุณและต่อกับช่องสัญญาณขาเข้าที่ตรงกับสัญญาณขาออกของคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังทีวี

                                     รูปที่ 3 การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโน๊คบุ๊คและจอทีวี

 

  • เปิดคอมพิวเตอร์  อาจจะเห็นหน้างต่างบน  Windows ปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ ถ้าจอภาพถูกยืดขยายออก หรือบางส่วนดูเหมือนถูกตัดออกไป หรือมองไม่เห็นภาพในจอ Tv  เราอาจจำเป็นต้อง ตั้งค่าการเชื่อมต่อ ( Connect to a projector) หรืออาจต้องปรับความละเอียดของจอภาพ (Resolution)ก่อน

 

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top