sanom sanom Author
Title: ซองใส่ซีดีหรือแผ่นดีวีดีแบบฉุกเฉิน
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
ปกติซื้อแผ่นซีดีมาแล้ว   ก็ไม่ได้ซื้อซองใส่แผ่นซีดีมาพร้อม ด้วย  ดังนั้น จึงมีปัญหาในการจัดเก็บ  บางครั้งเขียนแผ่นเสร็จจะเอาไปใช้งาน  ก็มองห...

ปกติซื้อแผ่นซีดีมาแล้ว   ก็ไม่ได้ซื้อซองใส่แผ่นซีดีมาพร้อม ด้วย  ดังนั้น จึงมีปัญหาในการจัดเก็บ  บางครั้งเขียนแผ่นเสร็จจะเอาไปใช้งาน  ก็มองหาซองใส่แผ่นซีดีไม่เจอ  วันนี้นำเทคนิคง่ายๆ ในการทำซองใส่แผ่นซีดี ป้องกันแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีเสียหายได้แบบฉุกเฉินง่ายๆ ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้

1. แผ่นซีดีที่ต้องการจัดเก็บใส่ซอง

2. กระดาษ A 4 สักแผ่น กระดาษที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำซองใส่แผ่นซ๊ดีแบบฉุกเฉินมีดังนี้ค่ะ

image

1.นำอุปกรณ์ที่จะใช้ คือ กระดาษ a 4 และแผ่นซีดีมาใช้งาน   วางแผ่นซีดีลงบนขอบของกระดาษ A4 โดยให้ขอบของกระดาษ A4 อยู่ตรงกลางของแผ่นซีดี ดังภาพ

image

2. พับกระดาษ A4 ทั้งด้านซ้ายและขวาทบเข้ามาในแผ่นซีดี โดยยังให้ขอบของกระดาษ A4 ยังอยู่ตรงกลางของแผ่นซีดี  ลูกสันกระดาษให้เรียบ 

image

3.ยกแผ่นซีดีขึ้นในแนวตั้ง 

image

4. พับทบกระดาษมาด้านฝั่งตรงกันข้าม   ลูกสันกระดาษด้านล่างของแผ่นซีดีให้เรียบ

image

5. พับชายกระดาษด้านที่เหลือทบเข้ามาปิดแผ่นซีดี

image

6.ลูบสันกระดาษให้เรียบ

image

7. คลี่กระดาษที่พับทบจากขั้นตอนที่ 6 ออกมา แล้ว พับขอบกระดาษด้านซ้ายเข้ามาเป็นรูปสามเหลี่ยมดังภาพ

image

8. พับขอบกระดาษเข้ามาทั้งซ้ายและขวา 

image

9. พับทบชายกระดาษขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในอีกฝั่งของกระดาษ เพื่อปิดแผ่นซีดี

image

เรียบร้อยแล้วค่ะ ซองใส่แผ่นซีดีแบบฉุกเฉิน  ป้องกันอันตรายให้กับแผ่นซีดีหรือดีวีดีของคุณได้พอสมควรเลยค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top