sanom sanom Author
Title: ตัดเสียงรบกวนจากการบันทึกวีดีโอใน Camtasia Studio
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
ช่วงนี้มีโอกาสใช้งานบันทึกเสียง   เพื่อตัดต่อวีดีโอมากขึ้น  นั่นทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นเรื่อย ๆ  และวันนี้เอาส่ิงที่ได้เรียนรู้มาแชร์   นั่...

ช่วงนี้มีโอกาสใช้งานบันทึกเสียง   เพื่อตัดต่อวีดีโอมากขึ้น  นั่นทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นเรื่อย ๆ  และวันนี้เอาส่ิงที่ได้เรียนรู้มาแชร์   นั่นคือการใช้โปรแกรม Camtasia studio ซึ่งเป็นโปรแกรมทีช่วยบันทึกวีดีโอ และะตัดต่อวีดีโอ   วันนี้นมาตัดเสียงรบกวนจากการบันทึกเสียง  โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น  ซึ่งปกติดิฉันเคยใช้ Audacity  นี่เป็นบทเรียนบทใหม่ของดิฉันที่ทราบว่า Camtasia ก็สามารถลดเสียงรบกวนได้เช่นเดียวกัน

ตัดเสียงรบกวนใน Camtasia studio

วิธีการในการลดเสียงรบกวนจากการบันทึกวีดีโอ   มีดังนี้ค่ะ

1.เปิดเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการลดเสียงรบกวนขึ้นมา  ลากวีดีโอดังกล่าวไปวางใน Timeline  ของโปรแกรมดังรูป

การลด Noise ในการบันทึกเสียง

2.`คลิ๊กที่แถบ Audio  เพื่อเลือกปรับแต่งเสียง

โปรแกรมบันทึกเสียง camtasia studio

3. นำเมาส์คลิ๊กที่แถบวีดีโอ ให้ขึ้นแถบสีดังภาพด้านบน  แล้วเลื่อนไปเลือกเมนุ  Enable  noise  removal   ต่อจากนั้นจะปรากฏแถบการตัดเสียงรบกวนจากการบันทึกให้โดยอัตโนมัติ 

การใช้งาน camtasia  studio

 

4. คลิ๊กเล่นที่แถบการแสดงผลของโปรแกรม   ถ้าหากผลของการลดเสียงรบกวนยังไม่เป็นที่พอใจ

วิธีตัดเสียงรบกวนใน camtasia studio 8

5. ให้คลิ๊กที่เมนู  Advanced  ต่อจากนั้นเลือกแถบ สไลด์บาร์ จากค่ามาตรฐาน 50 เพื่อเลือกดูช่วงของเสียงที่มีการแสดงผลที่พอใจ  โดยลองเลื่อนแถบ  แล้วคลิ๊ก Play จากหน้าต่างการแสดงผลของโปรแกรม Camtasia Studio ฟังดูค่ะ

ค่ะทั้งหมดนี้คือวิธีการลดเสียง Noise หรือเสียงรบกวนในวีดีโอ  ลองนำวิธีการไปปรับใช้กันดูนะคะ  ยิ้ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

แยกเสียงออกจากวีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia studio

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top