sanom sanom Author
Title: ลดขนาด (Resize) เอกสาร PDF แบบออนไลน์ง่ายและฟรี
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
มีเหตุจำเป็นต้องส่งเอกสาร pdf  ทางผู้รับขอให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกินที่กำหนด  ดังนั้นจำเป็นต้องลดขนาดเอกสาร pdf  แต่เมื่อไม่อยากต้องติดตั้งโปรแกร...

มีเหตุจำเป็นต้องส่งเอกสาร pdf  ทางผู้รับขอให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกินที่กำหนด  ดังนั้นจำเป็นต้องลดขนาดเอกสาร pdf  แต่เมื่อไม่อยากต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม   เพราะเนื้อที่ใน Hard disk แทบจะไม่มีที่ว่าง  ดังนั้นจึงใช้บริการลดขนาดเอกสาร PDF แบบออนไลน์ดีกว่า

 

resize pdf online

เวบไซต์ที่ดิฉันใช้บริการคือเวบไซต์ http://convert.neevia.com/pdfresize/  ที่สามารถลดขนาดเอกสาร pdf ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

1.  ตั้งค่าการลดขนาด ซึ่งอาจ ปรับเปลี่ยน ลดขนาดของกระดาษ (page size)  Page size  หรือปรับแต่งการรูปแบบของกระดาษ

   Custom page size : ปรับแต่งขนาดตามความต้องการ

   Units : ปรับแต่งหน่วยของขนาดเอกสาร

2. เลือกไฟล์ pdf  ที่ต้องการลดขนาด ( Resize) คลิ๊ก เรียกดู 

3. คลิ๊ก Upload & Resize

ลดขนาดเอกสาร pdf

 

4. รอสักพักให้เวบไซต์ลดขนาดเอกสาร pdf

ลดขนาดเอกสาร pdf

5. หลังจากขนาดเอกสารถูกลดขนาดเรียบร้อย จะปรากฏหน้าต่างแจ้ง Your pdf document has been sucessfully resized  คลิ๊กที่ไฟล์เอกสาร pdf

ลดขนาด pdf

6. เอกสาร pdf  ที่ถูกแปลงจะแสดงขึ้น หากพอใจเอกสารที่ถูกลดขนาด ให้เลือกบันทึกหน้าเป็น เพื่อบันทึกเอกสาร pdf ดังกล่าวลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top