sanom sanom Author
Title: การบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม WinRAR ให้เป็นไฟล์นามสกุล exe
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
โดยปกติเมื่อเราบีบอัดไฟล์ด้วย โปรแกรม WinRAR เราจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น rar ซึ่งเมื่อเราต้องการขยายไฟล์ออกมา เราก็ต้องมีโปรแกรม WinRAR (ห...
โดยปกติเมื่อเราบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม WinRAR เราจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น rar ซึ่งเมื่อเราต้องการขยายไฟล์ออกมา เราก็ต้องมีโปรแกรม WinRAR (หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถแตกไฟล์นามสกุล rar ได้  แต่ถ้าเราทำการแปลงไฟล์เป็นนามสกุล exe ไฟล์นั้นก็จะสามารถขยายออกมาเป็นไฟล์เดิมได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยใดๆ เลย

 

การใช้งาน winrar

 

1. ในกรณีที่ต้องการบีบอัดเป็นไฟล์ แล้วได้เป็นไฟล์นามสกุล exe ทันที ให้เราเลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกขวา เลือก เพิ่มเข้าเอกสาร

การใช้งาน winrar

 

2. เราจะได้หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา ให้เราคลิกเลือกที่รายการ  สร้างเอกสาร SFX จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เราก็จะได้ไฟล์นามสกุล exe ทันที

 

การใช้งาน winrar
3. โดยปกติไฟล์นามสกุล exe ที่ได้จะมีรูปไอค่อนเหมือนกับไอค่อนของโปรแกรม WinRAR แต่เราสามารถเปลี่ยนรูปไอค่อนเป็นอย่างอื่นได้โดย คลิกที่แท๊ป ขั้นสูง  แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตัวเลือก SFX

การบีบอัดด้วย winrar เป็น exe
4. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้คลิกที่แท๊ป ตัวอักษรและไอคอน จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม สืบค้น ในเมนู โหลดข้อความจากไฟล์

การบีบอัดด้วย winrar เป็น exe


5. จากนั้นเลือกไฟล์ไอค่อนที่เราต้องการ ไฟล์ icon มักจะนามสกุล *.ico  คลิก Open ก็จะกลับมาหน้าต่างเดิมให้เราคลิกปุ่ม OK และเมื่อกลับมาที่หน้าต่างตามข้อ 3 ก็ให้คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง  เสร็จแล้วจะได้ไฟล์มี icon แบบที่เราต้องการ

 

การบีบอัดด้วย winrar เป็น exe

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top