sanom sanom Author
Title: การใส่ Password ให้กับเอกสาร Word
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
 หากคุณต้องการป้องกันเอกสารที่สร้างใน โปรแกรม Microsoft word คุณสามารถใส่รหัสผ่านให้กับเอกสาร นั้นๆ ได้ แบบง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั...

 หากคุณต้องการป้องกันเอกสารที่สร้างใน โปรแกรม Microsoft word คุณสามารถใส่รหัสผ่านให้กับเอกสาร นั้นๆ ได้ แบบง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการใส่รหัสผ่านในเอกสาร Microsoft Word

  1. 1.เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการใส่รหัสผ่าน
  2. 2. คลิกที่เมนู ไฟล์ (File) บนแถบเมนูด้านบน


  3. 3. เลือก ข้อมูล (Info) จากนั้นคลิก ป้องกันเอกสาร (Protect Document)


  4. 4. คลิกที่ เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน (Encrypt with Password)


  1. 5. ในกล่องที่ปรากฏ, พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง (OK)
  2. 6. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นคลิก ตกลง (OK)
เพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เอกสารนี้ถูกเปิด ผุ้ใช้จะต้องใส่รหัสผ่านเท่านั้นถึงจะเปิดได้ โปรดจำไว้ด้วยว่าหากคุณลืมรหัสผ่านคุณจะไม่สามารถเปิดใช้เอกสารนี้ด้วยเช่นกัน


 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top