sanom sanom Author
Title: ฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษ
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
    ทดลองให้เด็กๆใช้คัดลายมือ   เพราะว่าโปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นให้รู้ว่าการลากเส้นในภาษาอังกฤษเริ่มต้นตรงจุดไหน ไปสิ้นสุดที่ไหน   ดังนั้นฝึกลา...

 


 

ทดลองให้เด็กๆใช้คัดลายมือ   เพราะว่าโปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นให้รู้ว่าการลากเส้นในภาษาอังกฤษเริ่มต้นตรงจุดไหน ไปสิ้นสุดที่ไหน   ดังนั้นฝึกลายมือเบื้องต้นเหมาะมากๆ สำหรับเด็ก ๆ  แม้แต่ฝึกการเขียนตัวเขียน (Cursive)  ก็มีฟ้อนท์ให้เรียนรู้ตัวเขียนอังกฤษ  ง่ายมาก 

 


 

สามารถแทรกรูปภาพ  (Clipart)ให้เด็กๆ ไประบายสีได้เพิ่มเติม เมนูใช้งานไม่ยาก ลองดาวน์โหลดไปทดลองใช้กันดูค่ะ   ฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษ


 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top