sanom sanom Author
Title: คัดลอกข้อมูลแถวคี่ หรือแถวคู่ใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
 มีความจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลใน Excel    โดยต้องคัดลอกเฉพาะข้อมูลบางแถว โดยคัดลอกเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัด   ค้นหาวิธีการได้  โดยใช้สูตร  จึงน...

 มีความจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลใน Excel    โดยต้องคัดลอกเฉพาะข้อมูลบางแถว โดยคัดลอกเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัด   ค้นหาวิธีการได้  โดยใช้สูตร  จึงนำมาบันทึกไว้ในเวบบล็อกแห่งนี้ และแชร์เผื่อมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังค้นหาวิธีการค่ะสูตรที่ใช้ในการดึงข้อมูลเฉพาะแถวคู่ ใช้คำสั่ง Index 

โดยใช้สูตร=INDEX(A:A,2*ROWS($1:1))

สูตรที่ใช้ในการดึงข้อมูลเฉพาะแถวคี่ ใช้คำสั่ง Index

โดยใช้สูตร = =INDEX(A:A,2*ROWS($1:1)-1) 

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถคัดลอกข้อมูลเฉพาะแถวที่เราต้องการได้ 

 

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top