sanom sanom Author
Title: เครื่องมือฟรีสำหรับการสแกนเอกสาร หรือรูปภาพ ให้เป็นไฟล์ PDF
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
จำเป็นต้องแสกนเอกสารเป็น ไฟล์ pdf ส่งให้กับ กรมสรรพากรเพื่อขอคืนภาษี   จึงได้ย้อนกลับมาเจอ โปรแกรม PDFill Tools เพราะต้องการแปลงเอกสารที่สแ...

จำเป็นต้องแสกนเอกสารเป็น ไฟล์ pdf ส่งให้กับกรมสรรพากรเพื่อขอคืนภาษี  จึงได้ย้อนกลับมาเจอโปรแกรม PDFill Tools เพราะต้องการแปลงเอกสารที่สแกนเสร็จแล้วเป็น ไฟล์ pdf  จึงพบว่า โปรแกรมฟรีอย่าง PDFill Tools มีเครื่องมือที่ช่วยให้แสกนเอกสารหรือรูปภาพเป็นไฟล์ pdf ได้ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องมาแปลงไฟล์หลังการแสกนอีกที วันนี้เอาความรู้นี้มาร่วมแชร์ค่ะ

สแกนเอกสารหรือวัตถุเป็นไฟล์ pdf

 

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กทีไอคอนโปรแกรม PDFill Tools Free เพื่อเปิดโปรแกรม

2. คลิ๊กที่ Scan into Image or PDF  เพื่อทำการสแกนวัตถุหรือเอกสารเป็นไฟล์ PDF

 

ฟรีแวร์สแกนเอกสารเป็น pdf

 

3.ตั้งค่าให้กับเอกสาร pdf ที่ได้จากการสแกน

           เลือกแหล่งเก็บเอกสาร pdf ที่ผ่านการแสกนที่ Folder Name :

          ตั้งชื่อเอกสาร pdf ที่  File  Name :

         เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการหลังการแสกน  ; File  Type  เราต้องการสแกนเป็น PDF ก็เลือกเป็น PDF ค่ะ

        คลิ๊ก Scan  Now

การแสกนเอกสาร ให้เป็นไฟล์ pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ

4. เลือก scaner ที่ต้องการ

สแกนรูปภาพให้เป็น pdf

 

5. ตั้งค่าเลือกสี หรือ คลิ๊กดูตัวอย่างก่อนการสแกน หลังจากนั้นเลือก สแกน เพื่อทำการแสกนเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการ  หลังการแสกนเสร็จสิ้น  เข้าไปดูไฟล์ pdf  ที่เราต้องการได้จากโฟลเดอร์ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่  3 ได้แล้วค่ะ  

วิธีการง่าย ๆ ในการสแกนเอกสารเป็นไฟล์   PDF โดยไม่ต้องมาแปลงไฟล์หลังการสแกนอีกครั้ง หวังว่าบทความจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังค้นหาวิธีการค่ะ

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top